Kompletné a komplexné riešenia informačno-komunikačných technológií.
Návrh, inštalácia, správa a údržba:
telekomunikačných sietí
počítačových sietí