spoločnosť - lokalitarozsah realizácie
Okresný súd
Martin
tel. ústredňa, tel. rozvody, tel. prístroje
Mestký úrad
Martin
tel. ústredňa, tel. rozvody, tel. prístroje
Mestský úrad
Turčianske Teplice
tel. ústredňa
HOVAL, s.r.o.
Istebné
tel. ústredňa, tel. prístroje
Inšpektorát Práce
Žilina
tel. ústredňa, tel. prístroje
Jeséniova Lekárska Fakulta
Martin
tel. ústredňa, tel. rozvody, tel. prístroje
Domino plus, spol. s r.o.
Žilina
tel. ústredňa, tel. prístroje