Martintelefónfaxe-mail
Nám.S.H.Vajanského 1 (5.poschodie)
budova Mesteského úradu
043 430 16 49
043 430 16 50
0903 987 147
043 42 24 234zachar@telesystem.sk
telesystem@telesystem.sk